اخبار

1396/6/29 چهارشنبه

بخشنامه شماره 57/129329 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال گزارش سالانه حسابرسی شده بدهی ها و مطالبات ( از محل بودجه عمومی)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^