1396/7/19 چهارشنبه

برگزاری دومین و سومین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس به منظور رفع ابهامات واحدهای استانی در ارتباط با صورتحساب عملکرد بودجه سال 1395 و نحوه حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^